phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane
>Aktualności>Archiwum>Archiwum 2017>

Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2017/2018!

Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2017/2018!


240 000 000 PLN wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która obowiązywać będzie od 16.09.2017 r. do 15.09.2018 r. Gwarancja wystawiona została przez Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG), wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
  • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadająca części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osoby, które działają w jego imieniu.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter