phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane
AktualnościArchiwumArchiwum 2018Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2018/2019!

Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2018/2019!03-09-2018

260 000 000 PLN wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która obowiązywać będzie od 16.09.2018 r. do 15.09.2019 r. Gwarancja wystawiona została przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (obecnie: ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce), wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter