phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
AktualnościGwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2020/2021

Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2020/202102-09-2020

96 000 000 PLN wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która obowiązuje od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. Gwarancja wystawiona została przez ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Wysokość Gwarancji Ubezpieczeniowej na sezon 2020/2021, niższej w porównaniu z sezonem 2019/2020, wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z marca tego roku, na mocy którego touroperator może zadeklarować na kolejny rok 30% przychodu z roku 2019. Powyższe rozporządzenie powstało w wyniku sytuacji branży turystycznej, dla której rok 2020 jest najtrudniejszym w historii, a touroperatorzy ponieśli i ponoszą olbrzymie straty zarówno w związku z zawieszeniem działalności operacyjnej jak i jej wznowieniem. W przypadku zwiększenia popytu i wzrostu przychodu, wysokość Gwarancji Ubezpieczeniowej ulegnie podwyższeniu.

 

 

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter