phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
AktualnościGwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2021/2022

Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2021/202219-08-2021

Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która będzie obowiązywać od 16.09.2021 r. do 15.09.2022 r. została wystawiona przez ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu, na wypadek niewypłacalności Zobowiązanego.

Gwarancja Ubezpieczeniowa na kwotę 66 000 000 PLN wystawiono zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2507). Wysokość gwarancji jest zdecydowanie niższa w stosunku do lat poprzednich, ale wynika ona z obrotów z ubiegłego, 2020 r., który dla całej branży turystycznej upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i spadków sięgających 70-80 procent w stosunku do np. sezonu 2019.

 

 

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter