phone mobile heart Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane
>Regulamin>

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Witryna www.itaka.pl jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Witryna www.itaka.pl jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, Nowa Itaka sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Witryny www.itaka.pl nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Nowa Itaka sp. z o.o. zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach witryny www.itaka.pl są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Nowa Itaka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Nowa Itaka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Nowa Itaka sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.itaka.pl. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www.itaka.pl w momencie jej przedstawienia na tej stronie.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.itaka.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Położenie hoteli na mapie jest przybliżone. Biuro Podróży ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za określenie dokładnego położenia hoteli.

Treść "Zastrzeżeń prawnych", "Polityki poszanowania prywatności" oraz "Praw autorskich" może ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter