phone mobile heart Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane
>Regulamin>

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Witryna www.itaka.pl jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Witryna www.itaka.pl jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, Nowa Itaka sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Witryny www.itaka.pl nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Nowa Itaka sp. z o.o. zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach witryny www.itaka.pl są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Nowa Itaka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Nowa Itaka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Nowa Itaka sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.itaka.pl. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www.itaka.pl w momencie jej przedstawienia na tej stronie.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.itaka.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Biuro Podróży przekazuje Podróżnemu informację o położeniu hotelu wymaganą przez art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy poprzez podanie miejscowości, w której znajduje się hotel. Informacja ta jest zawarta w opisie Imprezy na stronie www.itaka.pl w zakładce „Mapa i informacje o regionie”. Dodatkowo Biuro Podróży udostępnia Podróżnym korzystanie z internetowego narzędzia umożliwiającego szczegółową lokalizację hotelu na mapie za pośrednictwem Google. Udostępnienie tego narzędzia internetowego nie stanowi określenia przez Biuro Podróży położenia hotelu w rozumieniu art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Treść "Zastrzeżeń prawnych", "Polityki poszanowania prywatności" oraz "Praw autorskich" może ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter