Regulamin serwisu ITAKA.pl

  z dnia 20.06.2023 r.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  II. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  III. POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE

  IV. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

  V. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  V.I. APLIKACJA MOBILNA ITAKA

  VI. DOKONANIE REZERWACJI, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

  VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  VIII. OPINIE

  IX. REKLAMACJE

  X. PŁATNOŚCI

  XI. BEZPIECZEŃSTWO

  XII. AWARIE

  XIII. DANE OSOBOWE

  XIV. POLITYKA COOKIES

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Regulamin serwisu ITAKA.pl

  z dnia 20.06.2023 r.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  II. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  III. POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE

  IV. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

  V. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  V.I. APLIKACJA MOBILNA ITAKA

  VI. DOKONANIE REZERWACJI, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

  VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  VIII. OPINIE

  IX. REKLAMACJE

  X. PŁATNOŚCI

  XI. BEZPIECZEŃSTWO

  XII. AWARIE

  XIII. DANE OSOBOWE

  XIV. POLITYKA COOKIES

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE