Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.itaka.pl (dalej: Serwis) oraz aplikacji mobilnej „ITAKA Biuro Podróży & Wakacje” (dalej: Aplikacja) jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 39, 45-072 Opole; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych (dalej: Administrator lub Nowa Itaka). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: 77 5412 202 oraz adresu email: info@itaka.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe:
   1. niezalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji korzystających z usług, funkcjonalności i narzędzi, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji niewymagających rejestracji konta, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, formularz kontaktowy, formularz ofertowy);
   2. zalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji, którzy posiadają konto w Strefie Klienta.
  5. W trakcie wizyty w Serwisie i Aplikacji dochodzi do gromadzenia:
   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  6. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora, został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu.

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WCZASY LUB JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYJAZDU GRUPOWEGO

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WYJAZD (NP. POBYT W HOTELU Z DOJAZDEM WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB PRZEWÓZ LOTNICZY)

  JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUGI REZERWACJI WYNAJMU SAMOCHODU

  JEŚLI LOGUJESZ SIĘ DO STREFY KLIENTA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA OFERTOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEJ INFOLINII

  JEŚLI KORZYSTASZ Z APLIKA JI ITAKA CHATBOT

  JEŚLI ZAPISAŁEŚ SIĘ DO NEWSLETTERA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEGO BLOGA

  JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z BONU WAKACYJNEGO ITAKI

  JEŚLI DODAJESZ OPINIĘ

  JEŚLI ODWIEDZASZ FANPAGE ITAKI NA FACEBOOKU

  JEŚLI ODWIEDZASZ PROFIL FIRMOWY ITAKI NA INSTAGRAMIE

  JEŚLI ODWIEDZASZ STRONĘ FIRMOWĄ ITAKI NA LINKEDIN

  JEŚLI ODWIEDZASZ KONTO FIRMOWE ITAKI NA X (DAWNIEJ: TWITTER)

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ FIRMOWY ITAKI NA YOUTUBE

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ ITAKI NA TIKTOKU

  DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  POLITYKA COOKIES

  INFORMACJE OGÓLNE

  PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

  JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

  Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.itaka.pl (dalej: Serwis) oraz aplikacji mobilnej „ITAKA Biuro Podróży & Wakacje” (dalej: Aplikacja) jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 39, 45-072 Opole; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych (dalej: Administrator lub Nowa Itaka). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: 77 5412 202 oraz adresu email: info@itaka.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe:
   1. niezalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji korzystających z usług, funkcjonalności i narzędzi, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji niewymagających rejestracji konta, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, formularz kontaktowy, formularz ofertowy);
   2. zalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji, którzy posiadają konto w Strefie Klienta.
  5. W trakcie wizyty w Serwisie i Aplikacji dochodzi do gromadzenia:
   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  6. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora, został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu.

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WCZASY LUB JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYJAZDU GRUPOWEGO

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WYJAZD (NP. POBYT W HOTELU Z DOJAZDEM WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB PRZEWÓZ LOTNICZY)

  JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUGI REZERWACJI WYNAJMU SAMOCHODU

  JEŚLI LOGUJESZ SIĘ DO STREFY KLIENTA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA OFERTOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEJ INFOLINII

  JEŚLI KORZYSTASZ Z APLIKA JI ITAKA CHATBOT

  JEŚLI ZAPISAŁEŚ SIĘ DO NEWSLETTERA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEGO BLOGA

  JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z BONU WAKACYJNEGO ITAKI

  JEŚLI DODAJESZ OPINIĘ

  JEŚLI ODWIEDZASZ FANPAGE ITAKI NA FACEBOOKU

  JEŚLI ODWIEDZASZ PROFIL FIRMOWY ITAKI NA INSTAGRAMIE

  JEŚLI ODWIEDZASZ STRONĘ FIRMOWĄ ITAKI NA LINKEDIN

  JEŚLI ODWIEDZASZ KONTO FIRMOWE ITAKI NA X (DAWNIEJ: TWITTER)

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ FIRMOWY ITAKI NA YOUTUBE

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ ITAKI NA TIKTOKU

  DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  POLITYKA COOKIES

  INFORMACJE OGÓLNE

  PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

  JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI