phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
Jak rezerwować?

FAQ

Podana cena dotyczy 1 osoby. Kliknięcie ikonki: umożliwia poznanie ceny dla wybranej konfiguracji osób.
Do podanej ceny zostanie doliczona obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

Tak, podane ceny zwierają transfer z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko w przypadku rezerwacji imprezy turystycznej.
Rezerwując tylko przelot, transfer nie jest wliczony w cenę.
Sprzęt sportowy, ponadgabarytowy podlega dodatkowej opłacie. W celu wyceny prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Tak, cena zawiera podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia Itaka Simple. Rozszerzenie ubezpieczenia do wariantów Itaka Complex lub Itaka Prestige jest możliwe podczas dokonywania rezerwacji, za pośrednictwem sprzedawcy lub w Strefie Klienta na stronie www.itaka.pl/strefa-klienta/. Warunki ubezpieczenia można znaleźć na stronie www.itaka.pl/warunki/ubezpieczenie.

Doba hotelowa (a co za tym idzie świadczenia hotelowe np. wyżywienie) w hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń hotelowych, podanej na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”, Goście kwaterowani są po przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00- 15.00 dnia podanego na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”. Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, że trwa już pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem wykwaterowania, jednak nie później niż koniec ostatniej doby hotelowej. W przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania.

Pokoje należy opuścić do godz. 10.00 lub 12.00 w dniu wykwaterowania, bez względu na godzinę zakwaterowania oraz późną godzinę wylotu. Klienci najczęściej otrzymują pokój do składowania bagażu i mogą korzystać zarówno z infrastruktury hotelu, jak i wszystkich atrakcji w miejscu pobytu.

Prezentacja dni na stronie obejmuje cały czas trwania imprezy turystycznej. Rozpoczyna się ona w momencie zbiórki (na lotnisku – 2-3 h przed planowaną godziną wylotu – lub w miejscu wsiadania do autokaru), a kończy w momencie przylotu/przyjazdu z powrotem do kraju i opuszczenia samolotu/autokaru przez Klienta.
W przypadku wyjazdów tygodniowych, gwarantujemy 7 noclegów, a w przypadku 2-tygodniowych – 14 noclegów.

Wakacje można zarezerwować przez Internet (rezerwacja 100% online), telefon (Infolinia), a także w punktach sprzedaży. Pełną listę punktów sprzedaży można znaleźć na stronie: www.itaka.pl/biura

Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące przelotu znajdują się na stronie:
www.itaka.pl/linie_lotnicze.

Umowa, zwana także dokumentem podróży z indywidualnym numerem rezerwacji jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

Tak, jednak warunki przewozu sprzętu sportowego lub zwierzęcia domowego należy sprawdzić u przewoźnika (wybrane informacje dostępne są także na stronie: www.itaka.pl/linie_lotnicze). W przypadku zwierząt domowych należy także upewnić się czy wybrany hotel akceptuje i przyjmuje zwierzęta.

Tak, oferta przelotów dostępna jest na stronie www biletylotnicze.itaka.pl

Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub lokalnego przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura podróży). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Biuro podróży ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych. Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres:

Centrum Obsługi Klienta
Nowa Itaka Sp. z o.o.
ul. Reymonta 39, 45-072 Opole

lub pisemnie na adres e-mailowy cok@itaka.pl w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej.

W celu zmiany lub anulacji rezerwacji najlepiej skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub z Centrum Obsługi Klienta: tel. 77 541 22 69, e-mail: cok@itaka.pl.

Gwarancja najniższej ceny - gwarantujemy Państwu prawo do najniższej ceny w promocji Marzenia w Cenie Spełnienia! Jeśli po dokonaniu rezerwacji znajdą Państwo identyczną ofertę w korzystniejszej cenie w ramach promocji Marzenia w Cenie Spełnienia, z przyjemnością oddamy różnicę.
Gwarancja Najniższej Ceny nie uprawnia do zmiany na ceny Last Minute lub ceny w promocjach innych niż tutaj wymienione. Przy porównaniu cen uwzględnia się wartość wszystkich świadczeń, również świadczeń dodawanych gratis w niektórych okresach promocji; jak wycieczki lokalne, gwarancja niezmienności ceny itp.

Cena imprezy, już po rezerwacji, może ulec zmianie jedynie ze względu na zmiany kursów walut, kosztów transportu lub opłat lotniskowych, portowych itp.
W przypadku posiadania Gwarancji Niezmienności Ceny – cena zarezerwowanej podróży nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu.
W przypadku opłat niezależnych od B.P. Itaka – takich jak bilety wstępu czy opłaty za przeloty wewnętrzne lub wizy, itp. - cena może ulec zmianie. Każdorazowo w takiej sytuacji B.P. Itaka zobowiązuje się do przekazania Klientowi niezwłocznie takiej informacji.

Bon Wakacyjny Itaki zrealizować można w punktach sprzedaży wskazanych na odwrocie Bonu.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter