Algieria - wiza

  Wizę uzyskasz za pośrednictwem ITAKI. Opłata za wizę turystyczną oraz pośrednictwo w jej uzyskaniu jest wliczona w cenę (wynosi: 600 zł/os.).

  Najpóźniej na 28 dni przed wylotem (obowiązuje data dostarczenia do biura) wyślij następujące dokumenty, które są niezbędne do uzyskania wizy:

  • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do kraju, musi posiadać co najmniej 2. wolne strony,
  • 1 egzemplarz wniosku wizowego wypełnionego zgodnie z podanym wzorem, ponadto:
   -we wniosku nie może być żadnych poprawek ani skreśleń,
   -wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania,
   -podpis we wniosku wizowym musi być zgodny z podpisem w paszporcie,
   -niepoprawnie wypełniony wniosek wizowy nie zostanie przekazany do Wydziału Konsularnego.
   Wniosek wizowy (pdf)
   Wzór wniosku wizowego (pdf)
  • kserokopia paszportu (strona z danymi)
  • aktualne zdjęcia biometryczne, na jasnym tle, na wprost, nie starsze niż 6 miesięcy, bez nakrycia głowy, bez okularów o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
   UWAGA! Inne zdjęcia nie będą przyjmowane.

  Powyższe dokumenty z dopiskiem: WIZY wyślij na adres:

  Biuro Podróży ITAKA
  ul. Mokotowska 65
  00-533 Warszawa
  tel.: 22 448 68 68

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość dostarczania dokumentów gdyż zbyt późne dostarczenie dokumentów może spowodować odmowę wizy.

  Paszport i wizę odbierz na lotnisku w dniu wylotu od naszego przedstawiciela (stanowisko ITAKI)

  ITAKA nie pośredniczy w wyrabianiu wiz dla obcokrajowców.

  Algieria - wiza

  Wizę uzyskasz za pośrednictwem ITAKI. Opłata za wizę turystyczną oraz pośrednictwo w jej uzyskaniu jest wliczona w cenę (wynosi: 600 zł/os.).

  Najpóźniej na 28 dni przed wylotem (obowiązuje data dostarczenia do biura) wyślij następujące dokumenty, które są niezbędne do uzyskania wizy:

  • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do kraju, musi posiadać co najmniej 2. wolne strony,
  • 1 egzemplarz wniosku wizowego wypełnionego zgodnie z podanym wzorem, ponadto:
   -we wniosku nie może być żadnych poprawek ani skreśleń,
   -wniosek wizowy musi zawierać dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania,
   -podpis we wniosku wizowym musi być zgodny z podpisem w paszporcie,
   -niepoprawnie wypełniony wniosek wizowy nie zostanie przekazany do Wydziału Konsularnego.
   Wniosek wizowy (pdf)
   Wzór wniosku wizowego (pdf)
  • kserokopia paszportu (strona z danymi)
  • aktualne zdjęcia biometryczne, na jasnym tle, na wprost, nie starsze niż 6 miesięcy, bez nakrycia głowy, bez okularów o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
   UWAGA! Inne zdjęcia nie będą przyjmowane.

  Powyższe dokumenty z dopiskiem: WIZY wyślij na adres:

  Biuro Podróży ITAKA
  ul. Mokotowska 65
  00-533 Warszawa
  tel.: 22 448 68 68

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość dostarczania dokumentów gdyż zbyt późne dostarczenie dokumentów może spowodować odmowę wizy.

  Paszport i wizę odbierz na lotnisku w dniu wylotu od naszego przedstawiciela (stanowisko ITAKI)

  ITAKA nie pośredniczy w wyrabianiu wiz dla obcokrajowców.