Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu www.itaka.pl (Serwis) oraz aplikacji mobilnej (Aplikacja) jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych. Kontakt z Administratorem: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe:
   1. niezalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji korzystających z usług, funkcjonalności i narzędzi, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji niewymagających rejestracji konta, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, formularz kontaktowy, formularz ofertowy);
   2. zalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji, którzy posiadają konto w Strefie Klienta.
  5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu i Aplikacji lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WCZASY LUB JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYJAZDU GRUPOWEGO

  JEŚLI KUPUJESZ U NAS WYJAZD (NP. POBYT W HOTELU Z DOJAZDEM WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB PRZEWÓZ LOTNICZY)

  JEŚLI LOGUJESZ SIĘ DO STREFY KLIENTA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA OFERTOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEJ INFOLINII

  JEŚLI KORZYSTASZ Z APLIKACJI ITAKA CHATBOT

  JEŚLI ZAPISAŁEŚ SIĘ DO NEWSLETTERA

  JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEGO BLOGA

  JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  JEŚLI KORZYSTASZ Z BONU WAKACYJNEGO ITAKI

  JEŚLI DODAJESZ OPINIĘ

  JEŚLI ODWIEDZASZ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  JEŚLI ODWIEDZASZ FANPAGE ITAKI NA FACEBOOKU

  JEŚLI ODWIEDZASZ PROFIL FIRMOWY ITAKI NA INSTAGRAMIE

  JEŚLI ODWIEDZASZ STRONĘ FIRMOWĄ ITAKI NA LINKEDIN

  JEŚLI ODWIEDZASZ KONTO FIRMOWE ITAKI NA TWITTERZE

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ FIRMOWY ITAKI NA YOUTUBE

  JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ ITAKI NA TIKTOKU

  DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  POLITYKA COOKIES

  INFORMACJE OGÓLNE

  PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

  PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

  JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

   
     Copyrights

     Dane osobowe

     1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu www.itaka.pl (Serwis) oraz aplikacji mobilnej (Aplikacja) jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych. Kontakt z Administratorem: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl.
     3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
     4. Administrator przetwarza dane osobowe:
      1. niezalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji korzystających z usług, funkcjonalności i narzędzi, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji niewymagających rejestracji konta, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, formularz kontaktowy, formularz ofertowy);
      2. zalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji, którzy posiadają konto w Strefie Klienta.
     5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu i Aplikacji lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.

     JEŚLI KUPUJESZ U NAS WCZASY LUB JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYJAZDU GRUPOWEGO

     JEŚLI KUPUJESZ U NAS WYJAZD (NP. POBYT W HOTELU Z DOJAZDEM WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB PRZEWÓZ LOTNICZY)

     JEŚLI LOGUJESZ SIĘ DO STREFY KLIENTA

     JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA OFERTOWEGO

     JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

     JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

     JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEJ INFOLINII

     JEŚLI KORZYSTASZ Z APLIKACJI ITAKA CHATBOT

     JEŚLI ZAPISAŁEŚ SIĘ DO NEWSLETTERA

     JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEGO BLOGA

     JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

     JEŚLI KORZYSTASZ Z BONU WAKACYJNEGO ITAKI

     JEŚLI DODAJESZ OPINIĘ

     JEŚLI ODWIEDZASZ NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

     JEŚLI ODWIEDZASZ FANPAGE ITAKI NA FACEBOOKU

     JEŚLI ODWIEDZASZ PROFIL FIRMOWY ITAKI NA INSTAGRAMIE

     JEŚLI ODWIEDZASZ STRONĘ FIRMOWĄ ITAKI NA LINKEDIN

     JEŚLI ODWIEDZASZ KONTO FIRMOWE ITAKI NA TWITTERZE

     JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ FIRMOWY ITAKI NA YOUTUBE

     JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁ ITAKI NA TIKTOKU

     DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     POLITYKA COOKIES

     INFORMACJE OGÓLNE

     PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

     PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

     JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

      
        Copyrights