Kenia - eTA

  Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024 r.

  Podróżujący do Kenii są zobowiązania do posiadania elektronicznej autoryzacji wjazdu (eTA).

  W celu uzyskania eTA prosimy o korzystanie z adresu: www.etakenya.go.ke/en

  Dokument eTA muszą posiadać wszyscy pasażerowie podróżujący do Kenii, za dzieci poniżej 18 roku życia wniosek wypełnia opiekun/rodzic (polecamy wypełnić wniosek grupowy). Dokument eTA jest jednorazowy i wygasa po opuszczeniu Kenii.

  Opłata za eTA wynosi: ok. 32,50 USD (oczekiwanie do 72 godz.).
  Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz musi posiadać co najmniej 2 puste strony.
  Dokument eTA należy wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko.
  Instrukcja aplikacji o eTA do Kenii jest dostępna tutaj
  Nazwy i adresy hoteli do wniosku eTA są dostępne tutaj

  UWAGA!
  Przy wypełnianiu formularza eTA nie można używać polskich znaków – ich użycie może skutkować problemami w uzyskaniu eTA.

  Klienci, którzy złożyli już wnioski o wizę i czekają na jej otrzymanie, nie ubiegają się o eTA.

  Osoby posiadające ważną wizę dotyczącą wyjazdu w 2024 r. nie muszą wnioskować o eTA. W tym przypadku na lotnisku należy okazać wydruk wizy.

  Osoby, które posiadają ważną wizę lub złożyły już wniosek o wizę i oczekują na jej otrzymanie, ale podróżują z dziećmi (osobami poniżej 18. roku życia) nie posiadającymi wizy – są zobligowane do wyrobienia im dokumentu eTA.

  Kenia - eTA

  Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024 r.

  Podróżujący do Kenii są zobowiązania do posiadania elektronicznej autoryzacji wjazdu (eTA).

  W celu uzyskania eTA prosimy o korzystanie z adresu: www.etakenya.go.ke/en

  Dokument eTA muszą posiadać wszyscy pasażerowie podróżujący do Kenii, za dzieci poniżej 18 roku życia wniosek wypełnia opiekun/rodzic (polecamy wypełnić wniosek grupowy). Dokument eTA jest jednorazowy i wygasa po opuszczeniu Kenii.

  Opłata za eTA wynosi: ok. 32,50 USD (oczekiwanie do 72 godz.).
  Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz musi posiadać co najmniej 2 puste strony.
  Dokument eTA należy wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko.
  Instrukcja aplikacji o eTA do Kenii jest dostępna tutaj
  Nazwy i adresy hoteli do wniosku eTA są dostępne tutaj

  UWAGA!
  Przy wypełnianiu formularza eTA nie można używać polskich znaków – ich użycie może skutkować problemami w uzyskaniu eTA.

  Klienci, którzy złożyli już wnioski o wizę i czekają na jej otrzymanie, nie ubiegają się o eTA.

  Osoby posiadające ważną wizę dotyczącą wyjazdu w 2024 r. nie muszą wnioskować o eTA. W tym przypadku na lotnisku należy okazać wydruk wizy.

  Osoby, które posiadają ważną wizę lub złożyły już wniosek o wizę i oczekują na jej otrzymanie, ale podróżują z dziećmi (osobami poniżej 18. roku życia) nie posiadającymi wizy – są zobligowane do wyrobienia im dokumentu eTA.