phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
Jak rezerwować?Linie lotnicze
UWAGA! Wydłużenie czasu odpraw granicznych W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących zasad przekraczania granic zewnętrznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, służby graniczne mają obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.
Skutkuje to wydłużeniem czasu przekraczania granicy.
Pasażerów jadących do/wracających z krajów poza strefą Schengen prosimy o zgłaszanie się do kontroli paszportowej w jak najszybszym czasie, po dokonaniu odprawy biletowo-bagażowej. Zbyt późne stawienie przy wejściu (gate), może skutkować odmową przyjęcia na pokład.
Główne linie czarterowe:
Linie rejsowe:
Pytania i odpowiedzi (FAQ):
Przygotowanie do podróży:

Informacje o godzinach przelotu można znaleźć w umowie/dokumencie podróży.
Godziny wylotu oraz przylotu podawane są w czasach lokalnych.
Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa na 24h przed wylotem należy sprawdzić czy godziny wylotu nie uległy zmianie.
Można to zrobić
:
1) w aplikacji mobilnej ITAKA
2) w zakładce „Przelot” na stronie www.itaka.pl/strefa-klienta/
3) u sprzedawcy
4) na tablicy informacyjnej w hotelu lub u Rezydenta na 24h przed lotem powrotnym (w przypadku wykupienia pakietu z hotelem

Tak, godziny przelotu mogą ulec zmianie. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa na 24h przed wylotem należy sprawdzić czy godziny nie uległy zmianie.

Dokument tożsamości
Dokumentem uprawniającym do podróży jest ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (przy wyjeździe poza Unię Europejską paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu). Informacje o tym, który z dokumentów jest wymagany przy wjeździe do danego kraju można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Bilet
Większość przelotów odbywa się bezbiletowo – oznacza to, że jedynymi dokumentami uprawniającymi do przelotu są: dokument tożsamości oraz umowa. W przypadku informacji w umowie o odprawie biletowej, należy po przyjeździe na lotnisko udać się do stanowiska ITAKI po odbiór biletów.

Wiza
Przed podróżą do niektórych państw konieczne jest wyrobienie wizy. Procedura jej uzyskania wyjaśniona jest na naszej stronie internetowej w opisie danej oferty lub w zakładce „Mapa i informacje o regionie” albo „Informacje praktyczne”.

Dane paszportowe/dane z dowodu osobistego
W przypadku wybranych wyjazdów konieczne jest podanie danych paszportowych lub danych z dowodu osobistego. Jeśli dane te są wymagane, informacja ta znajduje się w umowie. Dane należy przekazać sprzedawcy przy zakładaniu rezerwacji lub niezwłocznie po jej założeniu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku linie lotnicze mogą odmówić przyjęcia pasażera na pokład, co wiąże się z brakiem możliwości realizacji umowy, jej części czy też dopłatą ze strony Klienta.

Sprawdzisz to w umowie/dokumencie podróży w polu „Transport”:
Loty czarterowe - „Transport: samolot”
Loty rejsowe - „Transport: samolot rejsowy”

Loty czarterowe odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy biurem podróży a linią lotniczą. Jeden lub kilku touroperatorów wynajmuje bezpośrednio od przewoźnika cały samolot. Loty czarterowe prowadzone są okresowo, a sprzedaż miejsc odbywa się jedynie za pośrednictwem biura podróży.
Przykładowe linie realizujące loty czarterowe: Enter Air, Smartwings, Electra Airways.

Loty rejsowe (liniowe) to loty regularne, realizowane przez linie lotnicze według stałego harmonogramu lotów. Touroperator wykupuje na przelocie rejsowym pulę miejsc, podlegających warunkom rezerwacji grupowej. Zmiany i rezygnacje podlegają odrębnym zasadom, stąd konieczność potwierdzania kosztów w każdym przypadku. Aby dokonać zmiany w już wykupionej imprezie turystycznej realizowanej przelotem rejsowym prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
Przykładowe linie realizujące loty rejsowe: Emirates, Qatar Airways, Air France, Lufthansa.

W umowie/dokumencie podróży podana jest informacja o sposobie przeprowadzenia odprawy. Znajduje się ona powyżej informacji o przelocie.

Odprawa bezbiletowa oznacza, że po przyjeździe na lotnisko należy udać się bezpośrednio do odprawy bagażowej (stanowisko check-in wskazane na tablicy odlotów), gdzie na podstawie dokumentu tożsamości zostanie wydana karta pokładowa. W ten sposób organizowana jest większość przelotów czarterowych.

Odprawa biletowa z kolei zwykle organizowana jest w przypadku lotów rejsowych (liniowych). Wówczas należy udać się do stanowiska ITAKI na danym lotnisku, by odebrać bilety i/lub wizy. Następnie należy zgłosić się do odprawy bagażowej (stanowisko check-in).

Podstawowe informacje o podróżowaniu z dzieckiem znajdziesz na stronie: https://www.itaka.pl/promocje/klub_przyjaciol_itaki/#abc.

Szczegółowe informacje o przelocie samolotem z dzieckiem znajdziesz na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot.

Kobiety w ciąży mogą podróżować na zasadach określonych w Warunkach Przewozu danego przewoźnika. W zależności od przewoźnika warunki te mogą się różnić.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków podróży kobiet w ciąży znajdziesz na stronie https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot.

Bardzo ważne informacje dotyczące podróży osoby z niepełnosprawnością znajdziesz na stronie https://www.itaka.pl/wakacje-bez-przeszkod/.
Linie lotnicze muszą zostać poinformowane o podróży osób z niepełnosprawnością (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu. Informację o podróży osób z niepełnosprawnością należy przekazać za pośrednictwem sprzedawcy.

Przelot osób poruszających się na wózkach inwalidzkich odbywa się bez dodatkowych opłat (za wózek również). Są 3 grupy osób poruszających się na wózkach:
- potrzebujące transportu na wózku w terminalu, ale samodzielnie mogące wejść do samolotu i poruszać się po nim,
- potrzebujące transportu na wózku w terminalu i przy wejściu do samolotu,
- osoby całkowicie niemobilne.
Na pokład samolotu przyjęte mogą zostać maksymalnie 4 osoby, które potrzebują asysty na schodach i w samolocie, przy czym możliwe jest przyjęcie tylko 2 osób całkowicie niemobilnych. W przypadku lotu dłuższego niż 3 godziny taka osoba musi podróżować z osobą towarzyszącą. Personel pokładowy nie jest uprawniony do podnoszenia i przenoszenia pasażerów z fotela na wózek, ani do pomocy w toaletach. Dopuszczenie do podróży osoby niepełnosprawnej lub innej osoby, która wymaga lub może wymagać specjalnej pomocy, podlega ustaleniom z przewoźnikiem.
Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni nie mogą zajmować miejsc przy wyjściach ewakuacyjnych.

Wózek inwalidzki
Wózki inwalidzkie Pasażerów przewożone są jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Baterie w wózkach akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Możliwość przewozu danego typu wózka akumulatorowego należy skonsultować za pośrednictwem sprzedawcy.
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”.

Osoby niewidome podróżujące z psem przewodnikiem
Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik musi mieć założony kaganiec na czas lotu oraz musi być zgłoszony najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu do sprzedawcy.

Na niektórych lotach jest możliwość wykupienia wyższej klasy przelotu, szczegółowe informacje znajdziesz u sprzedawcy oraz na stronie https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot.

Bagaż:

Informacje o przysługującym limicie bagażu znajdują się w umowie/dokumencie podróży. Każdemu pasażerowi posiadającemu odrębne miejsce w samolocie przysługuje jedna sztuka bagażu rejestrowanego oraz jedna sztuka bagażu podręcznego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot

Bagaż podręczny
Bagaż podręczny NIE może zawierać broni palnej lub innego rodzaju broni czy jej imitacji, przedmiotów o ostrych końcach lub krawędziach, np. nożyczek czy pilniczków. Dozwolone jest przewożenie leków i kosmetyków, jednak w oryginalnych opakowaniach nie większych niż 100ml/sztukę (maksymalna, zsumowana pojemność na osobę to 1 litr). Dodatkowo muszą być one zapakowane w przezroczystą, zamykaną torebkę.
Przewóz leków zawierających insulinę lub narkotyki należy zgłosić sprzedawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wylotem. Do przewozu tego rodzaju leków konieczne jest zaświadczenie lekarskie w języku polskim oraz angielskim o konieczności zażywania danego leku.
Do limitów bagażu podręcznego nie wlicza się:
- małej damskiej torebki,
- płaszcza, szala czy koca,
- parasola lub laski,
- sprzętu elektronicznego,
- jedzenia dla niemowlęcia na czas trwania lotu,
- kul i przyrządów ortopedycznych.

Bagaż główny
Bagaż główny powinien być oznaczony (zawierać dane teleadresowe nadawcy).
W bagażu głównym nie powinno się przewozić: gotówki oraz papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, dzieł sztuki, wyrobów artystycznych o dużej wartości, sprzętu elektronicznego, przyrządów optycznych, dokumentów, kluczy, leków, płynów, przedmiotów optycznych lub łatwo tłukących się, artykułów żywnościowych, które łatwo się psują.
Maksymalna waga bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 32 kg, ale pasażer bezpłatnie może zabrać bagaż tylko do limitu wskazanego w umowie. Każdy dodatkowy kilogram traktowany jest jak nadbagaż i podlega dodatkowej opłacie w zależności od przewoźnika.

Informacje o towarach i środkach podlegającym ograniczeniom ilościowym można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Tak, walizka może ważyć więcej niż przysługujący limit opisany w umowie, jednak każdy dodatkowy kilogram traktowany jest jako nadbagaż i podlega dodatkowej opłacie w zależności od linii lotniczej. Maksymalna waga 1 sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 32 kg. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za nadbagaż znajdziesz na stronie https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot.

W przypadku lotów czarterowych jest możliwość zabrania dodatkowego sprzętu ponadwymiarowego lub sportowego. Każdorazowo podlega on dodatkowej opłacie, której stawka uzależniona jest od linii lotniczej. Nie ma możliwości zabrania tego rodzaju sprzętu w ramach przysługującego limitu bagażu głównego. Taki bagaż należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed wylotem do sprzedawcy. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia bagażu, ze względu na ograniczoną pojemność luku bagażowego.
Uwaga!
Osoba odprawiająca w check-in ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowo płatnych: nadbagażu, bagażu sportowego, bagażu ponadgabarytowego. Zwykle jest to podyktowane względami udźwigu samolotu, bezpieczeństwa, czy braku wolnego miejsca w lukach bagażowych.

class="panel panel-default" style="border: 0px solid #fff;">

W przypadku wykupienia oferty narciarskiej dodatkowo przysługuje 1 sztuka bagażu sportowego do 10 kg. Przysługujący limit nie łączy się z bagażem głównym, czyli przy założeniu, że limit bagażu głównego wynosi 20 kg nie można na przykład spakować 23 kg bagażu głównego i 7 kg bagażu sportowego czy odwrotnie 17 kg głównego i 13 kg bagażu narciarskiego.
W przypadku lotu rejsowego realizowanego linią WizzAir przewóz sprzętu narciarsko-snowboardowego podlega specjalnym warunkom opisanym niżej.
Buty narciarskie lub snowboardowe należy spakować w ramach przysługującej jednej sztuki bagażu głównego – max. 23 kg/os. lub można je zabrać zamiast przysługującej jednej sztuki bagażu podręcznego do maks. 10 kg/os., wymiary 56x45x25cm. Buty, można również nadać jako dodatkowa sztuka bagażu rejestrowanego płatnego na lotnisku przy odprawie bagażowej. Szczegółowe informacje na temat opłaty za nadbagaż znajdują się na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/wizzair/.
Narty z kijkami/deskę należy nadać jako osobną sztukę bagażu do 10 kg/os., poza głównym limitem. Przewóz ten jest bezpłatny. Każda osoba może zabrać w ramach bezpłatnego bagażu tylko jeden komplet nart z kijkami bądź deskę. Istnieje możliwość kumulowania nart i kijków w przypadku wyjazdu kilku osób - po kilka sztuk do jednego pokrowca. Waga łączna takiego skumulowanego bagażu nie może przekroczyć 32 kg/szt. Przy czym bagaż ten powinien mieścić się w limicie przewidzianym na poszczególne osoby. Na przykład przy wyjeździe dwóch osób jego waga w ramach bezpłatnego limitu to 20 kg, za każdy dodatkowy kilogram linia może pobrać opłatę jak za nadbagaż, ale również nawet w przypadku dopłaty jego waga nie może przekroczyć 32 kg. W przypadku czterech osób waga bezpłatnego limitu przeznaczonego na przewóz nart z kijami/deski wynosi 10 kg/os., ale jeśli bagaż będzie spakowany w jedną torbę jego waga nie może przekroczyć 32 kg.

Nadbagażbagaż ponadgabarytowy
Limit bagażu głównego, który można zabrać bezpłatnie w ramach umowy zawsze wskazany jest w umowie. W przypadku jego przekroczenia (nadbagaż), osoba odprawiająca ma prawo pobrać opłatę lub odmówić przyjęcia bagażu. Jako nadbagaż w całości zostanie także potraktowana walizka niespełniająca wymogów, co do określonych wymiarów – czyli bagaż ponadgabarytowy.
Cenniki znaleźć można w Tabeli Opłat Dodatkowych na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ po wybraniu linii obsługującej Twój lot.

Wózki inwalidzkie
Wózki inwalidzkie zawsze są zabierane bez dodatkowych opłat. Więcej informacji na temat podróży osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie https://www.itaka.pl/wakacje-bez-przeszkod/

Wózek dziecięcy
Wózek dziecięcy dla dziecka do 2 roku życia przewożony jest bezpłatnie. W przypadku dzieci powyżej 2 roku życia wózki zabierane są w ramach przysługującego im limitu bagażu głównego.

Fotelik dziecięcy
Fotelik dziecięcy typu nosidełko (kołyska plastikowa) może być transportowany bezpłatnie w ramach bagażu podręcznego (jeśli mieści się w schowku samolotowym nad głowami pasażerów) lub w ramach bagażu rejestrowanego.

Sprzęt sportowy
Sprzęt sportowy podlega dodatkowej opłacie, niezależnie od wykorzystanego limitu bagażu głównego. Przewóz takiego sprzętu podlega specjalnej procedurze zgłoszenia. Więcej informacji oraz cennik znaleźć można na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ po wybraniu linii obsługującej dany lot.

UWAGA!
• Przewóz sprzętu sportowego/bagażu ponadgabarytowego należy zgłosić do sprzedawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed wyjazdem. W przypadku lotów rejsowych opłaty za przewóz wyżej wymienionych sprzętów podlegają indywidualnej wycenie. W tym celu prosimy o kontakt ze sprzedawcą najpóźniej na 5 dni roboczych przed wylotem.
• Osoba odprawiająca w check-in ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowo płatnych: nadbagażu, bagażu sportowego, bagażu ponadgabarytowego. Zwykle jest to podyktowane względami wyważenia samolotu czy brakiem wolnego miejsca w lukach bagażowych.
Z uwagi na ograniczoną pojemność luku bagażowego autokaru wykonującego transfer lotnisko-hotel-lotnisko, w niektórych przypadkach istnieje konieczność dopłaty za transfer sprzętu sportowego / bagażu ponadgabarytowego / wózka inwalidzkiego. Aby sprawdzić czy sprzęt ten podlega dodatkowej opłacie za transfer lotnisko-hotel–lotnisko należy skontaktować się z ITAKĄ za pośrednictwem sprzedawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed wylotem.

Po wyjściu z samolotu należy udać się do strefy odbioru bagażu. Walizki wydawane są na specjalnych ruchomych taśmach. Zwykle trwa to od kilku do kilkudziesięciu minut. Sprzęt ponadgabarytowy/sportowy oraz wózki odbiera się zwykle w osobnym miejscu na danym lotnisku.

Odprawa:

Nie wszystkie odprawy realizowane są jako odprawy biletowe. W umowie/dokumencie podróży podana jest informacja o sposobie przeprowadzenia odprawy (biletowa/bezbiletowa). Znajduje się ona powyżej informacji o przelocie. Jeśli odprawa jest biletowa to bilety należy odebrać przed rozpoczęciem odprawy lub w trakcie odprawy na naszym stanowisku na danym lotnisku. Bilety nie są wysyłane drogą listowną czy elektroniczną.
Jeśli odprawa realizowana jest bezbiletowo można udać się od razu do punktu nadania bagażu (check-in).

Jeśli odprawa realizowana jest bezbiletowo, po przyjeździe na lotnisko można udać się bezpośrednio do odprawy bagażowej. Numer bramki check-in przy której będzie prowadzona odprawa, podany będzie na tablicy odlotów tuż przed rozpoczęciem odprawy.
Jeśli odprawa jest biletowa lub konieczne jest odebranie wiz, należy udać się do stanowiska ITAKI na danym lotnisku.

Odprawa na rejsach średniego zasięgu z reguły rozpoczyna się na 2 godziny przed wylotem i kończy się na 45 minut przed wylotem.
Odprawa na rejsach dalekiego zasięgu najczęściej zaczyna się na 3 godziny przed wylotem i kończy się na godzinę przed wylotem. Czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy wskazany jest zawsze w umowie.

Odprawa na lotnisku składa się z kilku etapów:
Odprawa biletowa:
W przypadku odprawy biletowej lub konieczności odbioru wizy (jeśli ITAKA pośredniczy w ich wyrabianiu) należy zgłosić się do przedstawiciela ITAKI, przy jego stanowisku na lotnisku. Następnie podchodzi się do odprawy biletowo-bagażowej przy stanowiskach check-in wskazanych na tablicy odlotów.
Odprawa bezbiletowa:
W przypadku odprawy bezbiletowej podchodzi się bezpośrednio do odprawy biletowo-bagażowej przy stanowiskach check-in wskazanych na tablicy odlotów.
Przy stanowisku check-in nadaje się bagaż główny oraz sprawdzane są dokumenty: paszport (z wizą – jeśli jest taki wymóg) oraz bilet lub dokument podróży/umowa. Bagaż jest również ważony, a w przypadku przekroczenia limitu wagowego podróżny odsyłany jest do kasy linii lotniczej w celu uiszczenia dodatkowej opłaty. W razie przewozu sprzętu sportowego, sprzęt zostaje oznakowany, konieczne jest uiszczenie opłaty za jego przewóz w kasie linii lotniczej (stawki opłat dostępne na stronie https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii lotniczej obsługującej Twój lot) oraz nadanie sprzętu przy stanowisku oversize/bagażu ponadgabarytowego.
Miejsca w samolocie są przydzielane podczas odprawy (wyjątek stanowi wcześniejsza odprawa online realizowana na wybranych lotach rejsowych). W check-in otrzymuje się kartę pokładową (boarding card) z dołączonymi do niej potwierdzeniami nadania bagażu oraz z określonymi numerami miejsc jakie należy zająć w samolocie.
Karta pokładowa jest dokumentem, który uprawnia do wejścia na pokład samolotu. Potwierdzenia nadania bagażu rejestrowanego należy zachować, może być niezbędne przy ewentualnej reklamacji bagażu.
Kolejnym etapem po odprawie biletowo-bagażowej jest udanie się do stanowisk kontroli kart pokładowych, a następnie kontroli bezpieczeństwa, gdzie możesz zostać poproszony o okazanie karty pokładowej i dokumentu tożsamości. Podczas kontroli bezpieczeństwa zostanie również sprawdzony Twój bagaż podręczny, który będzie prześwietlany. W tym celu należy go przygotować do kontroli.
Podczas kontroli wszystkie przedmioty metalowe, w tym: klucze, zegarki, paski, bilon itp., sprzęt elektroniczny, w tym: telefony komórkowe, bagaż podręczny oraz nakrycie wierzchnie, należy umieścić w pojemniku, a następnie położyć go na taśmie urządzenia rentgenowskiego. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku pasażerowie proszeni są o przekazanie do sprawdzenia plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne. Osoby przeprowadzające kontrolę mogą również poprosić o zdjęcie obuwia i prześwietlić je w urządzeniu rentgenowskim.
Obsługa lotniska dokonuje także wyrywkowych kontroli bagażu podręcznego na obecność wybranych substancji, a także może zaprosić wybrane osoby do kontroli osobistej. Są to standardowe procedury.
Po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną (pasażerowie lecący na lotniska w państwach członkowskich Układu z Schengen nie przechodzą dodatkowej kontroli dokumentów). Po odprawie bezpieczeństwa oraz kontroli Straży Granicznej (dla pasażerów lecących na lotniska w państwach spoza strefy Schengen) przechodzi się do Strefy Bezcłowej, w której oczekuje się na przelot. Zwykle na tym etapie jest możliwość spożycia posiłku za dodatkową opłatą lub zakupienia napoi i innych artykułów spożywczych, które można zabrać na pokład samolotu. Przed odlotem należy koniecznie sprawdzić na monitorach informacyjnych godzinę rozpoczęcia wejścia na pokład samolotu (boarding) oraz numer stanowiska - wejścia tzn. gate.
Wejście do samolotu odbywa się za pomocą tzw. „rękawa” – pomostem pasażerskim prowadzącego z gate'u na pokład samolotu. W przypadku, gdy samolot stoi na stanowisku oddalonym od terminala, pasażerowie dowożeni są autobusem, pod samą maszynę. Tam oddawane są wózki dziecięce, a pasażerowie wchodzą po schodach do samolotu, gdzie witani są przez personel pokładowy. Przed wejściem do samolotu należy przygotować karty pokładowe oraz dokumenty tożsamości.

Większość naszych przelotów realizowana jest jako przelot czarterowy i na tych lotach możliwe jest odprawienie się jako rodzina lub para. Osoby, które chcą odprawić się razem, muszą jednocześnie podejść do odprawy i wspólnie nadać bagaż. Przysługujące limity na osobę wskazane w umowie można zazwyczaj łączyć (zgodnie z informacją w zakładce Linie lotnicze i szczegółami lotu przewoźnika), należy jednak pamiętać, że 1 sztuka bagażu nie może przekroczyć 32 kg, przy czym waga wszystkich bagaży nie może przekroczyć zsumowanego limitu, określonego w umowie. Jeśli każda z osób wskazana w umowie odprawi się indywidualnie, nie będzie możliwe sumowanie limitu bagażowego. Powyższa zasada nie obowiązuje na lotach rejsowych, gdzie każdy pasażerów odprawia się osobno i indywidualnie nadaje bagaż.

Loty czarterowe
Na lotach czarterowych miejsca przydzielane są przez pracownika lotniska podczas odprawy bagażowej w check-in. Na wybranych lotach istnieje możliwość rezerwacji miejsc w samolocie tylko podczas odprawy check-in w miarę dostępności miejsc za dodatkową opłatą ustaloną przez przewoźnika.

Loty rejsowe
W przypadku lotów rejsowych realizowanych wybranymi liniami, istnieje możliwość samodzielnej odprawy online, podczas której można wybrać miejsce w samolocie. Dokonuje się jej na stronie przewoźnika na podstawie numeru biletu, jednak nie wcześniej jak 72-24h przed wylotem. Zapytanie o numer biletu należy skierować do sprzedawcy.

Odprawa bagażowa obsługiwana jest przez pracowników lotniska (nie przez pracowników ITAKI). Zwykle w pierwszej kolejności obsługiwane są rodziny z małymi dziećmi, jednak nie jest to regułą na każdym przelocie. Każdorazowo decyduje o tym osoba obsługująca.

Za dodatkowa opłatą na wybranych lotniskach istnieje możliwość wykupienia usługi Airport Lounge. Są to komfortowe strefy oczekiwania na przelot przygotowane do pracy i relaksu przed wylotem. W cenie pobytu w Airport Lounge znajdują się napoje oraz przekąski. Szczegółowy opis usługi znajduje się na stronie https://www.itaka.pl/uslugi_dodatkowe/ w zakładce Airport Lounges.

Przelot:

Informacje o czasie trwania lotu można sprawdzić na stronie www.itaka.pl przy wybranej ofercie w zakładce „Informacje Praktyczne”.
Informacje o godzinach przelotu należy sprawdzić na 24h przed wylotem w zakładce „Przelot” w Strefie Klienta www.itaka.pl/strefa-klienta/.

Podczas lotów czarterowych z reguły nie ma bezpłatnego cateringu, ale można odpłatnie skorzystać z tzw. Sky Baru - personel pokładowy oferuje możliwość zakupu przekąsek i napojów.
Podczas lotów rejsowych posiłki są z reguły bezpłatne.
Jeśli podczas przelotu serwowany jest bezpłatny catering, wówczas taka informacja widnieje w dokumencie podróży.
Szczegółowe informacje na temat cateringu na pokładzie samolotu znajdziesz na stronie: https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii obsługującej Twój lot.

Miejsca z większą przestrzenią na nogi znajdują się przede wszystkim w środkowej części samolotu, przy wyjściach ewakuacyjnych. Te miejsca mogą otrzymać wyłącznie osoby w pełni sprawne fizycznie i psychicznie w wieku powyżej 12 lat (w niektórych liniach powyżej 16 lat), które w przypadku gdy będzie tego wymagać sytuacja, będą w stanie otworzyć drzwi ewakuacyjne i współpracować w czasie ewakuacji. Dodatkowo na rejsach realizowanych bez polskiej obsługi, osoby takie powinny znać język angielski. Miejsc w rzędzie ewakuacyjnym nie otrzymają osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne oraz małe dzieci.
Miejsca z większą przestrzenią na nogi znajdują się także w pierwszym rzędzie. W zależności od typu samolotu jakim wykonywane jest połączenie osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą podróżować w pierwszym rzędzie.

W przypadku dalekich lotów samoloty często wymagają uzupełnienia paliwa, w związku z czym konieczne jest międzylądowanie techniczne. Trwa ono ok. 45 min., pasażerowie zazwyczaj pozostają na pokładzie samolotu, jednak ostateczną decyzję o opuszczeniu samolotu lub pozostaniu na pokładzie przekazuje pasażerom pilot.
Międzylądowanie może być również związane z realizacją tzw. lotów łączonych, np. samolot lecąc na jedną z Wysp Kanaryjskich z Poznania ląduje we Wrocławiu, by również stamtąd zabrać pasażerów (rozwiązanie takie daje możliwość realizacji lotów z mniejszych portów lotniczych). Międzylądowanie trwa ok. 1 godz. i jest to czas na opuszczenie pokładu dla pasażerów wracających z wakacji, zajęcie miejsca dla nowych pasażerów, jak również czas na załadowanie/wypakowanie bagaży. Podczas międzylądowania pasażerowie podróżujący dalej nie opuszczają samolotu (chyba, że kapitan samolotu zdecyduje inaczej).
Międzylądowanie może być również spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, np. warunkami pogodowymi. Decyzje w tej kwestii podejmuje pilot samolotu.

Informacja o planowanym międzylądowaniu znajduje się w dokumencie podróży. W przypadku braku takiej informacji lot jest planowany jako bezpośredni.

W większości przypadków bagaż nadawany jest na cały lot. Podczas przesiadki bagaż przekazywany jest przez obsługę naziemną bezpośrednio z jednego samolotu do drugiego. W nielicznych przypadkach bagaż należy odebrać i odprawić raz jeszcze – w takim przypadku podczas pierwszej odprawy zostanie udzielona odpowiednia instrukcja postępowania.

O trasie przelotu decyduje centrum operacyjne danej linii oraz kapitan samolotu w porozumieniu z portami lotniczymi.

Dziecku poniżej drugiego roku życia nie przysługuje osobne miejsce – z przyczyn bezpieczeństwa dziecko podróżuje na kolanach opiekuna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://www.itaka.pl/linie_lotnicze/ w opisie linii obsługującej Twój lot.

Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
W większości linii lotniczych zakazane jest również palenie e-papierosów.

Problemy i sytuacje losowe:

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony podczas lotu, koniecznie zgłoś to u obsługi lotniska w punkcie LOST&FOUND zanim opuścisz strefę przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się najczęściej poza strefą odbioru bagażu.
Pracownicy lotniska w punkcie LOST&FOUND wydadzą specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego można złożyć reklamację w liniach lotniczych. Do reklamacji niezbędne będzie dołączenie karty pokładowej.
Jeśli bagaż został uszkodzony podczas transferu między hotelem a lotniskiem koniecznie zgłoś ten fakt rezydentowi.

Jeśli Twój bagaż nie wyjechał na taśmie w strefie odbioru bagażu – należy zgłosić się do biura rzeczy znalezionych LOST& FOUND na danym lotnisku. Pracownicy lotniska wydadzą specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego możesz złożyć reklamację w liniach lotniczych. Zwykle w takich przypadkach na koszt linii lotniczej można dokonać drobnych zakupów, zachowując rachunki i zwracając się o zwrot poniesionych kosztów na drodze reklamacyjnej po powrocie, bezpośrednio do linii lotniczej. Jeśli masz dodatkowe ubezpieczenie, które chroni Cię przed następstwami zagubienia lub opóźnienia bagażu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem.

Jeśli Twoje dokumenty straciły ważność, to być może posiadasz inny dokument uprawniający Cię do przekroczenia granicy? W Unii Europejskiej można poruszać się także na podstawie ważnego paszportu. Informacje o tym, który z dokumentów jest wymagany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.
Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów możesz spróbować wyrobić nowy w trybie ekspresowym i dokupić dolot na miejsce imprezy (w obie strony w przypadku połączeń rejsowych, za wyjątkiem przelotów realizowanych linią Wizz Air) lub zmienić osobę wyjeżdżającą. W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą.

Strefa, w której znajdujesz się po odprawie, jest strefą bezpaństwową. Pracownicy ITAKI nie mają uprawnień do przebywania w tej strefie. Wszystkie komunikaty o opóźnieniu są zatem przekazywane przez obsługę lotniska (najczęściej są wyświetlane na tablicy odlotów). Po kilku godzinach oczekiwania linie lotnicze zapewniają posiłki w zależności od możliwości danego lotniska. Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 ustala zasady pomocy dla pasażerów w przypadku dużego opóźnienia http://www.ulc.gov.pl/_download/kopp/roz_261-2004_pl.pdf. Jeśli już się odprawiłeś to za całą podróż do lotniska docelowego odpowiadają linie lotnicze i to one podejmują decyzje dotyczące ewentualnych noclegów w przypadku opóźnienia. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r.

Odprawa na lotach średniego zasięgu rozpoczyna się na 2 godziny przed wylotem i kończy się na 45 minut przed wylotem, w przypadku lotów dalekiego zasięgu odprawa rozpoczyna się na 3 godziny przed wylotem i kończy się na godzinę przed wylotem.
Czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy wskazany jest zawsze w umowie.

W tym czasie należy zjawić się na lotnisku i odprawić. Odprawa jest realizowana niezależnie od Biura Podróży ITAKA i jej opóźnienie w większości sytuacji jest niemożliwe. W przypadku problemów z dojazdem prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta (https://www.itaka.pl/kontakt/)

W przypadku połączeń rejsowych należy pamiętać, że brak odprawy na pierwszym odcinku oznacza utratę pozostałych odcinków przelotu, w tym lotu powrotnego (wyjątkiem są połączenia realizowane przez linię Wizz Air). W takim wypadku aby skorzystać ze świadczeń należy dokupić przelot w obie strony.

W przypadku lotów czarterowych można skorzystać z lotu powrotnego (wyjątkiem mogą być loty dalekiego zasięgu). W każdym przypadku polecamy kontakt ze sprzedawcą aby potwierdzić możliwość zakupu przelotu i dokupienia transferu z lotniska do hotelu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta (https://www.itaka.pl/kontakt/)

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter