phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
Gdzie na wakacje?Namibia

Wakacje Namibia

W skrócie

 • największe wydmy na świecie
 • niezwykłe krajobrazy pustyni Namib
 • safari z dzikimi zwierzętami
 • plemiona o fascynujących zwyczajach: Himba, Herero i Buszmeni

Zobacz ofertę

Namibia to miejsce gdzie nie dotarła jeszcze masowa turystyka i gdzie przetrwały plemiona o fascynujących zwyczajach: Himba, Herero i Buszmeni. Bogaty świat fauny w Parku Narodowym Etosha, najstarsza pustynia świata – Namib, fantastyczne pomarańczowe wydmy i kolorowe miasteczka pozostałe po kolonizatorach to skarby czekające na odkrycie.

Informacja dla podróżujących do Afryki Południowej z dziećmi do 18 lat:

 • w przypadku podróży z obojgiem rodziców/opiekunów prawnych wymagany jest pełny akt urodzenia dziecka (nie może to być akt skrócony) oraz jego tłumaczenie na j. angielski;
 • w przypadku podróży z jednym z rodziców/opiekunów prawnych wymagany jest pełny akt urodzenia dziecka oraz jego tłumaczenie na j. angielski oraz pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego w formie notarialnej przetłumaczona na j. angielski. Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim);
 • w przypadku podróży z osobą, która nie jest prawnym opiekunem wymagany jest pełny akt urodzenia dziecka oraz jego tłumaczenie na j. angielski oraz pisemna zgoda obojga rodziców w formie notarialnej przetłumaczona na j. angielski.

 

Informujemy o konieczności załatwienia formalności wizowych przed wylotem do Namibii.

B.P. ITAKA oferuje pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Namibii.
Opłata za wizę turystyczną oraz pośrednictwo w jej uzyskaniu430 PLN/os. (dla terminów z oferty zimowej) i 500 PLN (dla terminów z oferty letniej).

Dokumentami niezbędnymi do uzyskania wizy są:

 • 2 egzemplarze wniosku wizowego (wzór) (UWAGA! podpis osoby wypełniającej wniosek wizowy musi być zgodny z podpisem w paszporcie)
 • paszport (ważność paszportu musi być o 6 miesięcy dłuższa niż termin ważności wizy; w paszporcie muszą znajdować się trzy czyste strony)
 • dwa aktualne zdjęcia (biometryczne, na jasnym tle, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm)
 • kopia pierwszej strony paszportu (strony ze zdjęciem)
 • zaświadczenie z miejsca pracy lub uczelni o wykonywaniu zawodu/nauce (zaświadczenie musi być napisane w j. angielskim, zaświadczenia w j. polskim nie są akceptowane).
 • do każdego wniosku wizowego należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji wystawione przez B. P. ITAKA w języku angielskim! (jeden wniosek wizowy = jedno potwierdzenie rezerwacji)
 • zaświadczenie z pieczątką banku o posiadaniu środków na czas pobytu w Namibii (3-miesięczne wyciągi z konta bankowego/gwarancja bankowa). W przypadku osób nieletnich wymagane jest potwierdzenie na czyim utrzymaniu się znajdują (w j. angielskim).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej na 25 dni przed wylotem do Namibii tylko i wyłącznie pocztą kurierską (obowiązuje data dostarczenia do biura) na adres:

Biuro Podróży ITAKA
ul. Mokotowska 65,
00-533 Warszawa

tel: 22 448 68 75
Z dopiskiem: WIZY

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość dostarczenia dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, gdyż zbyt późne dostarczenie dokumentów może spowodować odmowę przyznania wizy.
 

Dane paszportowe należy bezwzględnie podać sprzedawcy przed wysłaniem paszportu do wizowania.
Brak danych paszportowych na rezerwacjach na mniej niż 26 dni od daty wylotu może spowodować brak możliwości udziału w imprezie lub wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 

B.P. Itaka nie pośredniczy w wyrobieniu wizy, jeśli do wyjazdu jest mniej niż 26 dni. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do ubiegania się o wizę we własnym zakresie.
B.P. ITAKA nie odpowiada za odmowę przyznania wizy ani dodatkowe wymogi niezbędne do jej uzyskania postawione przez Konsula Namibii.
 

Paszporty i wizy przekazane zostaną Państwu na lotnisku w dniu wylotu przez naszego przedstawiciela przy stanowisku Itaki.
B.P. Itaka nie pośredniczy w wyrabianiu wiz dla obcokrajowców.
 


Zawsze aktualne informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych po wybraniu miejsca docelowego podróży. 

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter