phone mobile mobile pin heart heart user user Biuro Podróży ITAKA Flag of Belarus airplane CB5DFB7F-C92F-41CB-9FB1-916D616FF3EC E0FBD33F-841B-452B-BF16-225B7D943904
PolecamyBon wakacyjnyInformacje ogólne i regulamin

Informacje ogólne i regulamin

  1. Bon wakacyjny jest wystawiony przez NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
  2. Bon wakacyjny uzyskuje ważność jedynie w przypadku podpisania go przez dwie osoby upoważnione przez NOWA ITAKA sp. z o.o. w Opolu.
  3. Bon wakacyjny może być użyty jedynie jako płatność (całkowita lub częściowa) za wszystkie wyjazdy organizowane przez NOWA ITAKA sp. z o.o.
  4. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny, nie zwraca się różnicy ceny.
  5. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny - można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem.
  6. Całkowita lub częściowa zamiana bonu wakacyjnego na gotówkę nie jest możliwa.
  7. Niniejszy bon wakacyjny nie stanowi papieru wartościowego.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter