W naszej ofercie znajdziesz specjalnie wyselekcjonowane hotele z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a w nich:
  • rampy, windy, podjazdy
  • pokoje bezprogowe i na parterze, przystosowane do poruszania się na wózku
  • szerokie drzwi, niskie szafki
  • większe łazienki z prysznicami
  • toalety z uchwytami
  W spełnianiu podróżniczych marzeń żadne bariery nie istnieją!

  FAQ

  WYBÓR OFERTY

  1. dokonaj wstępnego wyboru oferty
  2. za pośrednictwem Sprzedawcy
  3. sprawdzimy możliwość realizacji wyjazdu zgodnych z Twoimi wymaganiami
  4. indywidualnie ustalimy szczegóły Twojej oferty
  5. zarezerwuj przygotowaną dla Ciebie ofertę
  Tak, Itaka dysponuje szeroką ofertą obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Dostępne obiekty można podzielić na kilka kategorii:
  nieprzystosowane – konieczność poruszania się po schodach, infrastruktura całkowicie lub częściowo nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  niepolecane dla osób z ograniczeniami ruchowymi – zwykle ze względu na różnice poziomów ilub brak dostosowanej infrastruktury)
  z udogodnieniami dostosowanymi do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową – w najważniejszych częściach obiektu dostępne są podjazdy i udogodnienia, takie jak infrastruktura projektowana z uwzględnieniem potrzeb (poręcze, odpowiednia wysokość infrastruktury)
  z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową – obiekty, w których można zamówić pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Powyższe informacje zawsze można sprawdzić w części opisowej „HOTEL” danego obiektu. Brak informacji świadczy o tym, że jest to obiekt bez przystosowań.
  Jeśli hotel dysponuje takim pokojem informacja ta znajduje się zawsze na stronie www.itaka.pl w opisie danego obiektu.
  Nie, cena zakwaterowania jest taka sama, jak w przypadku pokoi nieprzystosowanych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy w danym obiekcie, w wybranym terminie nie mamy już dostępnych wolnych pokoi i jest on przygotowywany na zamówienie (zwykle w obiekcie jest ok 2-4 takich pokoi, jeśli należy do grupy obiektów z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową).
  Informacje takie należy zgłosić do sprzedawcy przed dokonaniem rezerwacji, odpowiednio wcześnie, abyśmy mogli sprawdzić czy ich realizacja będzie w pełni możliwa. Alternatywnie można zgłosić swoje potrzeby w formularzu na dole strony (przed dokonaniem rezerwacji).
  Oferta z udogodnieniami dla osób ze dodatkowymi potrzebami jest każdorazowo indywidualnie przygotowywana. Sprawdzana jest jej dostępność w wybranym przez Państwa terminie. Dodatkowo sprawdzana jest możliwość transferu, jeśli sytuacja tego wymaga zamawiany jest specjalistyczny transport lub inne usługi (za dodatkową opłatą).
  Ze względu na charakter wyjazdu oraz różne warunki transportu z lotniska do hotelu, może być konieczne dokupienie specjalistycznego transportu (najczęściej bus z podnośnikiem lub rampą). Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością ruchową nie jest w stanie samodzielnie wejść do autokaru i podróżować transportem zbiorowym. Każdorazowo jest to wyceniane indywidualnie. Zgłoszenie zapotrzebowania na specjalistyczny transport niezbędne jest już na etapie wyboru oferty, przed dokonaniem rezerwacji. Jest to podyktowane koniecznością sprawdzenia możliwości organizacji transportu (nie wszędzie jest to możliwe), a także względami bezpieczeństwa i komfortu podróżującego. Nieprzekazanie informacji o potrzebie specjalistycznego transportu może spowodować brak możliwości realizacji transportu zbiorowego i konieczność organizacji transferu na własną rękę lub zamówienia specjalistycznego transportu na miejscu, za dodatkową opłatą.
  Zgłoszenie tego faktu nie jest niezbędne, ale uprzedzenie o tym fakcie pozwoli na to, by reagować odpowiednio w przypadku niestandardowych sytuacji. Należy też pamiętać, że przelot z psem przewodnikiem podlega dodatkowym wymaganiom. Więcej informacji znajdziesz w sekcji przelot.
  Zgłoszenie tego faktu nie jest niezbędne, ale uprzedzenie nas pozwoli na to, by reagować odpowiednio w przypadku niestandardowych sytuacji. Czasem niezbędne jest przekazanie wiadomości bezpośrednio do Klienta na miejscu, w hotelu. Znacznie ułatwiłoby to kontakt, gdyby Rezydent opiekujący się Klientami wiedział, że najlepszą drogą jest droga pisemna, w postaci wiadomości SMS czy wiadomości dostarczonej bezpośrednio do pokoju. Chcemy, by wakacje z nami były komfortowe i w tym celu chcemy się doskonalić, aby spełniać oczekiwania Klientów. Dlatego przekazanie nam takich informacji pozwoli na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu.
  Wakacje bez przeszkód to nie tylko oferty dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli posiadasz inny rodzaj niepełnosprawności lub po prostu masz specjalne potrzeby ze względu na swój stan zdrowia – przekaż nam takie informacje. Podanie takich danych jest całkowicie dobrowolne, ale jej podanie pozwoli Nam dopasować ofertę do Twoich potrzeb.
  Zapoznaj się ze wszystkimi odpowiedziami na pytania w sekcji Wybór oferty przekaż nam proszę komplet informacji za pośrednictwem sprzedawcy lub za pomocą formularza u dołu strony. Sprawdzimy możliwość realizacji imprezy zgodnej z Twoimi potrzebami.

  PRZYGOTOWANIE

  Oprócz standardowego bagażu, dla danego przelotu dozwolony jest przewóz kul i przyrządów ortopedycznych (bez dodatkowych opłat).
  Wózki inwalidzkie przewożone są jako bagaż rejestrowany bez dodatkowych opłat (nie wliczają się do limitu bagażu) i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Alternatywnie, można oddać wózek już na etapie odprawy bagażowej i skorzystać z lotniskowego wózka zastępczego. Baterie do wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”.
  Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat, w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik na czas lotu musi mieć założony kaganiec. Informacje o przelocie z psem przewodnikiem należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
  Zalecamy zabranie ciepłego okrycia na czas lotu, tj. koca, kurtki, itp. Zwłaszcza przy długich lotach oraz – jeśli to konieczne – pasów pomagających w pionizacji, w przypadku osób całkowicie niemobilnych.
  Jeśli podczas przelotu niezbędne jest posiadanie na pokładzie innego sprzętu medycznego, prosimy o przekazanie tej informacji sprzedawcy przed dokonaniem rezerwacji (wraz ze specyfikacją sprzętu w języku angielskim, jego wymiarami i wagą).

  PRZELOT

  Informacje o podróży osób z niepełnosprawnością (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
  Podczas przelotu, w przypadku zgłoszenia asysty, można liczyć na pomoc specjalnie przeszkolonego personelu na obu lotniskach. Dostępne są podnośniki lub specjalne wózki, które pozwolą przewieźć Cię na Twoje miejsce w samolocie, jeśli będzie taka potrzeba.
  UWAGA!
  Żaden z samolotów przez nas czarterowanych nie dysponuje łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oznacza to, że skorzystanie z toalety może okazać się trudne lub niemożliwe. Prosimy by wziąć to pod uwagę planując wakacje z długimi przelotami
  Tak, wózek inwalidzki przewożony jest bezpłatnie. Jego przewóz musi być jednak zgłoszony wcześniej na takich samych zasadach jak przelot osoby z niepełnosprawnością (patrz „Czy przelot osoby niepełnosprawnej należy zgłosić?”).
  Wózki inwalidzkie Pasażerów przewożone są jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Baterie do wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Nie każdy rodzaj wózka akumulatorowego jest akceptowany przez daną linię lotniczą.
  Pamiętaj o zabezpieczeniu wszystkich ruchomych elementów, aby nie zostały one zgubione. Jeśli podłokietniki są wyciągane – wyciągnij je i zabierz ze sobą na pokład lub zabezpiecz dokładnie folią, by się nie wysunęły. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”.
  Na pokładzie mogą znajdować się maksymalnie cztery osoby z niepełnosprawnością, ale najwyżej dwie całkowicie niemobilne. Z tego względu prosimy, aby przed dokonaniem rezerwacji skontaktować się ze sprzedawcą (lub za pomocą formularza u dołu strony) celem sprawdzenia możliwości realizacji imprezy. Z powodów wymienionych wyżej realizacja imprezy może okazać się niemożliwa. Jeśli przelot trwa powyżej 3h przelot jest możliwy jedynie z osobą towarzyszącą.
  Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w kraju, do którego lecisz (micro-chip, książeczka zdrowia i paszport), musi mieć założony kaganiec na czas lotu, a jego obecność musi zostać zgłoszona linii lotniczej za pośrednictwem sprzedawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
  Personel pokładowy nie jest upoważniony do udzielania pomocy w zakresie poruszania się po pokładzie samolotu, pomocy w zakresie użycia specjalistycznego sprzętu medycznego i innych niestandardowych sytuacji. Dopuszczenie do podróży osoby niepełnosprawnej lub innej osoby, która wymaga lub może wymagać specjalnej pomocy, podlega ustaleniom z przewoźnikiem za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza u dołu strony.

  REALIZACJA IMPREZY

  Transfer do hotelu realizowany jest zwykle autokarem. Czasem, ze względu na położenie obiektu hotelowego, konieczna jest zmiana środka transportu (na minibusy czy prom), co może być kłopotliwe. Informacje o sposobie realizacji transferu podawane są w opisie obiektu. Podczas transferu nie dysponujemy specjalnie przeszkolonym personelem, który mógłby pomóc we wniesieniu Cię do autobusu, jeśli jesteś osobą całkowicie niemobilną. Ze względów bezpieczeństwa nasi pracownicy nie mogą Ci w tym pomóc. Jeśli osoba towarzysząca, z którą podróżujesz nie jest w stanie pomóc Ci wejść do autokaru, określ swoje wymagania przed dokonaniem rezerwacji. Sprawdzimy możliwość realizacji transferu za pomocą specjalistycznej firmy dysponującej busem z podnośnikiem lub rampą.  Taki transfer może być dodatkowo płatny.
  W swojej ofercie nie posiadamy wycieczek dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową. Możliwość realizacji danego programu jest każdorazowo sprawdzana po skierowaniu indywidualnego zapytania, za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza u dołu strony. Należy pamiętać, że przy dokonywaniu wstępnego wyboru należy ocenić indywidualne predyspozycje, stan zdrowia oraz wziąć pod uwagę sposób realizacji programu (np. część wycieczek realizowana jest środkami komunikacji miejskiej).
  W przypadku wyboru oferty spośród specjalnie dedykowanych obiektów informacje o ułatwieniach znaleźć można w specjalnej sekcji opisu „Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością”. W przypadku wszystkich obiektów hotelowych informacje można znaleźć zgodnie z pytaniem „W jakim stopniu obiekty są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością?”.
  Chcemy dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Wakacje to czas Twojego wypoczynku, podczas którego powinieneś się czuć maksymalnie komfortowo i bezpiecznie. Chcemy móc Ci to zapewnić, a żeby to zrobić chcielibyśmy poznać Twoje potrzeby w tym zakresie, np. jeśli jesteś osobą niesłyszącą – uprzedź nas o tym już na etapie rezerwacji oferty. Będziemy gotowi, aby przekazywać Ci wszystkie niezbędne informacje w odpowiedni sposób.

  PO POWROCIE

  Twoja opinia jest dla nas bardzo istotna. To dzięki niej mamy szansę na dostosowanie oferty do Twoich potrzeb. Zachęcamy do podzielenia się wrażeniami z wyjazdu po zrealizowanej imprezie. Opinię można dodać w Strefie Klienta po zalogowaniu do swojego konta. Dokładna instrukcja znajduje się na stronie www.itaka.pl/regulamin w sekcji Opinie.
   
     Copyrights
     W naszej ofercie znajdziesz specjalnie wyselekcjonowane hotele z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a w nich:
     • rampy, windy, podjazdy
     • pokoje bezprogowe i na parterze, przystosowane do poruszania się na wózku
     • szerokie drzwi, niskie szafki
     • większe łazienki z prysznicami
     • toalety z uchwytami
     W spełnianiu podróżniczych marzeń żadne bariery nie istnieją!

     FAQ

     WYBÓR OFERTY

     1. dokonaj wstępnego wyboru oferty
     2. za pośrednictwem Sprzedawcy
     3. sprawdzimy możliwość realizacji wyjazdu zgodnych z Twoimi wymaganiami
     4. indywidualnie ustalimy szczegóły Twojej oferty
     5. zarezerwuj przygotowaną dla Ciebie ofertę
     Tak, Itaka dysponuje szeroką ofertą obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
     Dostępne obiekty można podzielić na kilka kategorii:
     nieprzystosowane – konieczność poruszania się po schodach, infrastruktura całkowicie lub częściowo nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
     niepolecane dla osób z ograniczeniami ruchowymi – zwykle ze względu na różnice poziomów ilub brak dostosowanej infrastruktury)
     z udogodnieniami dostosowanymi do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową – w najważniejszych częściach obiektu dostępne są podjazdy i udogodnienia, takie jak infrastruktura projektowana z uwzględnieniem potrzeb (poręcze, odpowiednia wysokość infrastruktury)
     z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową – obiekty, w których można zamówić pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     Powyższe informacje zawsze można sprawdzić w części opisowej „HOTEL” danego obiektu. Brak informacji świadczy o tym, że jest to obiekt bez przystosowań.
     Jeśli hotel dysponuje takim pokojem informacja ta znajduje się zawsze na stronie www.itaka.pl w opisie danego obiektu.
     Nie, cena zakwaterowania jest taka sama, jak w przypadku pokoi nieprzystosowanych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy w danym obiekcie, w wybranym terminie nie mamy już dostępnych wolnych pokoi i jest on przygotowywany na zamówienie (zwykle w obiekcie jest ok 2-4 takich pokoi, jeśli należy do grupy obiektów z pokojami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową).
     Informacje takie należy zgłosić do sprzedawcy przed dokonaniem rezerwacji, odpowiednio wcześnie, abyśmy mogli sprawdzić czy ich realizacja będzie w pełni możliwa. Alternatywnie można zgłosić swoje potrzeby w formularzu na dole strony (przed dokonaniem rezerwacji).
     Oferta z udogodnieniami dla osób ze dodatkowymi potrzebami jest każdorazowo indywidualnie przygotowywana. Sprawdzana jest jej dostępność w wybranym przez Państwa terminie. Dodatkowo sprawdzana jest możliwość transferu, jeśli sytuacja tego wymaga zamawiany jest specjalistyczny transport lub inne usługi (za dodatkową opłatą).
     Ze względu na charakter wyjazdu oraz różne warunki transportu z lotniska do hotelu, może być konieczne dokupienie specjalistycznego transportu (najczęściej bus z podnośnikiem lub rampą). Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością ruchową nie jest w stanie samodzielnie wejść do autokaru i podróżować transportem zbiorowym. Każdorazowo jest to wyceniane indywidualnie. Zgłoszenie zapotrzebowania na specjalistyczny transport niezbędne jest już na etapie wyboru oferty, przed dokonaniem rezerwacji. Jest to podyktowane koniecznością sprawdzenia możliwości organizacji transportu (nie wszędzie jest to możliwe), a także względami bezpieczeństwa i komfortu podróżującego. Nieprzekazanie informacji o potrzebie specjalistycznego transportu może spowodować brak możliwości realizacji transportu zbiorowego i konieczność organizacji transferu na własną rękę lub zamówienia specjalistycznego transportu na miejscu, za dodatkową opłatą.
     Zgłoszenie tego faktu nie jest niezbędne, ale uprzedzenie o tym fakcie pozwoli na to, by reagować odpowiednio w przypadku niestandardowych sytuacji. Należy też pamiętać, że przelot z psem przewodnikiem podlega dodatkowym wymaganiom. Więcej informacji znajdziesz w sekcji przelot.
     Zgłoszenie tego faktu nie jest niezbędne, ale uprzedzenie nas pozwoli na to, by reagować odpowiednio w przypadku niestandardowych sytuacji. Czasem niezbędne jest przekazanie wiadomości bezpośrednio do Klienta na miejscu, w hotelu. Znacznie ułatwiłoby to kontakt, gdyby Rezydent opiekujący się Klientami wiedział, że najlepszą drogą jest droga pisemna, w postaci wiadomości SMS czy wiadomości dostarczonej bezpośrednio do pokoju. Chcemy, by wakacje z nami były komfortowe i w tym celu chcemy się doskonalić, aby spełniać oczekiwania Klientów. Dlatego przekazanie nam takich informacji pozwoli na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu.
     Wakacje bez przeszkód to nie tylko oferty dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli posiadasz inny rodzaj niepełnosprawności lub po prostu masz specjalne potrzeby ze względu na swój stan zdrowia – przekaż nam takie informacje. Podanie takich danych jest całkowicie dobrowolne, ale jej podanie pozwoli Nam dopasować ofertę do Twoich potrzeb.
     Zapoznaj się ze wszystkimi odpowiedziami na pytania w sekcji Wybór oferty przekaż nam proszę komplet informacji za pośrednictwem sprzedawcy lub za pomocą formularza u dołu strony. Sprawdzimy możliwość realizacji imprezy zgodnej z Twoimi potrzebami.

     PRZYGOTOWANIE

     Oprócz standardowego bagażu, dla danego przelotu dozwolony jest przewóz kul i przyrządów ortopedycznych (bez dodatkowych opłat).
     Wózki inwalidzkie przewożone są jako bagaż rejestrowany bez dodatkowych opłat (nie wliczają się do limitu bagażu) i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Alternatywnie, można oddać wózek już na etapie odprawy bagażowej i skorzystać z lotniskowego wózka zastępczego. Baterie do wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”.
     Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat, w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik na czas lotu musi mieć założony kaganiec. Informacje o przelocie z psem przewodnikiem należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
     Zalecamy zabranie ciepłego okrycia na czas lotu, tj. koca, kurtki, itp. Zwłaszcza przy długich lotach oraz – jeśli to konieczne – pasów pomagających w pionizacji, w przypadku osób całkowicie niemobilnych.
     Jeśli podczas przelotu niezbędne jest posiadanie na pokładzie innego sprzętu medycznego, prosimy o przekazanie tej informacji sprzedawcy przed dokonaniem rezerwacji (wraz ze specyfikacją sprzętu w języku angielskim, jego wymiarami i wagą).

     PRZELOT

     Informacje o podróży osób z niepełnosprawnością (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) należy przekazać do sprzedawcy w takim terminie, by mógł on ją przekazać do linii lotniczej najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
     Podczas przelotu, w przypadku zgłoszenia asysty, można liczyć na pomoc specjalnie przeszkolonego personelu na obu lotniskach. Dostępne są podnośniki lub specjalne wózki, które pozwolą przewieźć Cię na Twoje miejsce w samolocie, jeśli będzie taka potrzeba.
     UWAGA!
     Żaden z samolotów przez nas czarterowanych nie dysponuje łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oznacza to, że skorzystanie z toalety może okazać się trudne lub niemożliwe. Prosimy by wziąć to pod uwagę planując wakacje z długimi przelotami
     Tak, wózek inwalidzki przewożony jest bezpłatnie. Jego przewóz musi być jednak zgłoszony wcześniej na takich samych zasadach jak przelot osoby z niepełnosprawnością (patrz „Czy przelot osoby niepełnosprawnej należy zgłosić?”).
     Wózki inwalidzkie Pasażerów przewożone są jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem do samolotu. Baterie do wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu. Nie każdy rodzaj wózka akumulatorowego jest akceptowany przez daną linię lotniczą.
     Pamiętaj o zabezpieczeniu wszystkich ruchomych elementów, aby nie zostały one zgubione. Jeśli podłokietniki są wyciągane – wyciągnij je i zabierz ze sobą na pokład lub zabezpiecz dokładnie folią, by się nie wysunęły. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przewozu pojazdów typu „segway”.
     Na pokładzie mogą znajdować się maksymalnie cztery osoby z niepełnosprawnością, ale najwyżej dwie całkowicie niemobilne. Z tego względu prosimy, aby przed dokonaniem rezerwacji skontaktować się ze sprzedawcą (lub za pomocą formularza u dołu strony) celem sprawdzenia możliwości realizacji imprezy. Z powodów wymienionych wyżej realizacja imprezy może okazać się niemożliwa. Jeśli przelot trwa powyżej 3h przelot jest możliwy jedynie z osobą towarzyszącą.
     Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat w kabinie pasażerskiej. Pies przewodnik musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w kraju, do którego lecisz (micro-chip, książeczka zdrowia i paszport), musi mieć założony kaganiec na czas lotu, a jego obecność musi zostać zgłoszona linii lotniczej za pośrednictwem sprzedawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wylotu.
     Personel pokładowy nie jest upoważniony do udzielania pomocy w zakresie poruszania się po pokładzie samolotu, pomocy w zakresie użycia specjalistycznego sprzętu medycznego i innych niestandardowych sytuacji. Dopuszczenie do podróży osoby niepełnosprawnej lub innej osoby, która wymaga lub może wymagać specjalnej pomocy, podlega ustaleniom z przewoźnikiem za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza u dołu strony.

     REALIZACJA IMPREZY

     Transfer do hotelu realizowany jest zwykle autokarem. Czasem, ze względu na położenie obiektu hotelowego, konieczna jest zmiana środka transportu (na minibusy czy prom), co może być kłopotliwe. Informacje o sposobie realizacji transferu podawane są w opisie obiektu. Podczas transferu nie dysponujemy specjalnie przeszkolonym personelem, który mógłby pomóc we wniesieniu Cię do autobusu, jeśli jesteś osobą całkowicie niemobilną. Ze względów bezpieczeństwa nasi pracownicy nie mogą Ci w tym pomóc. Jeśli osoba towarzysząca, z którą podróżujesz nie jest w stanie pomóc Ci wejść do autokaru, określ swoje wymagania przed dokonaniem rezerwacji. Sprawdzimy możliwość realizacji transferu za pomocą specjalistycznej firmy dysponującej busem z podnośnikiem lub rampą.  Taki transfer może być dodatkowo płatny.
     W swojej ofercie nie posiadamy wycieczek dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową. Możliwość realizacji danego programu jest każdorazowo sprawdzana po skierowaniu indywidualnego zapytania, za pośrednictwem sprzedawcy lub formularza u dołu strony. Należy pamiętać, że przy dokonywaniu wstępnego wyboru należy ocenić indywidualne predyspozycje, stan zdrowia oraz wziąć pod uwagę sposób realizacji programu (np. część wycieczek realizowana jest środkami komunikacji miejskiej).
     W przypadku wyboru oferty spośród specjalnie dedykowanych obiektów informacje o ułatwieniach znaleźć można w specjalnej sekcji opisu „Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością”. W przypadku wszystkich obiektów hotelowych informacje można znaleźć zgodnie z pytaniem „W jakim stopniu obiekty są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością?”.
     Chcemy dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Wakacje to czas Twojego wypoczynku, podczas którego powinieneś się czuć maksymalnie komfortowo i bezpiecznie. Chcemy móc Ci to zapewnić, a żeby to zrobić chcielibyśmy poznać Twoje potrzeby w tym zakresie, np. jeśli jesteś osobą niesłyszącą – uprzedź nas o tym już na etapie rezerwacji oferty. Będziemy gotowi, aby przekazywać Ci wszystkie niezbędne informacje w odpowiedni sposób.

     PO POWROCIE

     Twoja opinia jest dla nas bardzo istotna. To dzięki niej mamy szansę na dostosowanie oferty do Twoich potrzeb. Zachęcamy do podzielenia się wrażeniami z wyjazdu po zrealizowanej imprezie. Opinię można dodać w Strefie Klienta po zalogowaniu do swojego konta. Dokładna instrukcja znajduje się na stronie www.itaka.pl/regulamin w sekcji Opinie.
      
        Copyrights