Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2023/2024

  01-09-2023

  342 000 000 PLN wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która obowiązywać będzie od 16.09.2023 r. do 15.09.2024 r. Gwarancja wystawiona została przez ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży. Znaczący wzrost kwoty ubezpieczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych Klientów. Jednocześnie jest to najwyższa gwarancja w historii biura.

  Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

  Gwarancja Ubezpieczeniowa ITAKI na sezon 2023/2024

  01-09-2023

  342 000 000 PLN wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa Biura Podróży ITAKA, która obowiązywać będzie od 16.09.2023 r. do 15.09.2024 r. Gwarancja wystawiona została przez ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży. Znaczący wzrost kwoty ubezpieczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych Klientów. Jednocześnie jest to najwyższa gwarancja w historii biura.

  Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.